Nord-Aurdal prestegjeld

Den 29. november 1805 ble Aurdal prestegjeld ved reskript delt i to gjeld, med virkning fra samme dag, Nord-Aurdal prestegjeld og Sør-Aurdal prestegjeld. Aurdal hadde da bestått av flere sogn siden middelalderen. For Nord-Aurdal prestegjeld ble Aurdal kirke hovedkirke. Da Norge senere (i 1837) ble inndelt i kommuner ble grensene for prestegjeld og kommune som oftest identiske, og slik ble det også for de to gjeldene i Aurdal i Valdres.

Ved kgl. res. av 21. desember 1893 og med virkning fra 1. januar 1894 ble Etnedal oppretta som eget prestegjeld og kommune, da de to tidligere sognene Bruflat i Sør-Aurdal og Nord-Etnedal i Nord-Aurdal ble skilt ut og slått sammen til en felles administrativ enhet. Siden har grensene stort sett vært uendra.

Nord-Aurdal kirkelige fellesråd

Nord-Aurdal kyrkjelege fellesråd består av 6 sokn med kvar si kyrkje.

Aurdal sokn Aurdal kyrkje
Aurdal kapell
Aurdal fjellkyrkje - privat stifting
Svenes sokn Strand kyrkje
Ulnes sokn Ulnes kyrkje
Skrautvål sokn Skrautvål kyrkje
Tingnes sokn Tingnes kyrkje
Tisleidalen sokn Tisleidalen kyrkje