Angelusringing

"Angelus" (1857–59), Jean-François Millet

Den gamle Angelusringinga heng saman med Angelusbøna - Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto. (Herrens engel bragte Maria det glade budskap. Og hun unnfanget ved Den hellige Ånd).

Det var truleg pave Urban II (1035-1099) som la grunnlaget for at ein morgon og kveld skulle be Angelusbøn når ei klokke ringte og signaliserte tida. Tanken var vel at ein i høve det fyrste korstoget mot Jerusalem skulle styrke sigeren med bøn - ikkje berre med sverd og makt.

Seinare i mellomaldaren skulle ein også be Angelusbøna midt på dagen. Og om ein bad morgon, midt på dagen og kveld, kunne ein få ein god avlat for dette.

Angelusbøna og ringinga med Angelusklokka, er ein skikk som stadig lever i den katolske delen av verda. Men sporadisk finn me at ein ringer Angelusringing  i den protestantiske kyrkja. Der denne skikken har overlevd reformasjonen, kom gjerne eit fredsaspekt inn i. Me veit at Kong Christian IV kom med pålegg om at ein morgon, midt på dagen og kveld skulle ringe for fred med kyrkjeklokkene. Desse ringingane vart avslutta med 3 x 3 slag - tre for kvar av Mariabønenen som vart bedne. I protestantisk tid vart desse 3 x 3 tenkt som ei ære til treeinigheita.

Angelusbøna

Herrens engel bragte Maria det glade budskap.
Og hun unnfanget ved Den hellige Ånd.

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinnene, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord.

Hill deg, Maria...

Og Ordet ble kjød. Og tok bolig blant oss.

Hill deg, Maria...

Be for oss, Guds hellige mor. At vi må bli verdige til Kristi løfter.


Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre.
Amen.

Angelusbøna - latin

Angelus Domini nuntiavit Mariae.

Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. * Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ecce ancilla Domini,
Fiat mihi secundum verbum tuum.

Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. * Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Et Verbum caro factum est,
Et habitavit in nobis.

Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.* Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix,
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. R. Amen.