Presteringing

Som kjent er det, og har vore, ringt med kyrkjeklokkene tre gonger før gudsteneste. Siste ringinga vart gjerne kalla presteringing. Dette sidan ringinga ofte starta når presten gjekk ifrå ut døra i prestegarden, og la i veg til kyrkja. Stader der ein ikkje kunne sjå prestegarden, vart det til at dei starta ringinga så fort presten var å sjå etter vegen. Ringina stoppa fyrst når messa eller gudstenesten skulle starte.