Kyrkjeklokker i sorg og solidaritet

Støyping av Aurdalskyrkja sine klokker - 2017

Kiming og ringing i kombinasjon

Vingling av St.Olavs klokker, Trondhim