Aurdal fjellkirke

Kirken er plassert ved veien som går fra Aurdal og opp i åsen på dalens nord-østre side. Kirketomten er en liten kolle der den naturlige vegetasjon med bjerk, gran og skogbunn er bevart. Tomten er ikke særskilt markert.

I 1962 kom en flokk interesserte sammen for å drøfte muligheten for å bygge en fjellkirke på Aurdalsåsen. I 1964 ble det første offisielle møtet i saken holdt. Kirketomten ble gitt av søsknene Kjørsted på deres eiendom ved Hallibakk.

Kirken er tegnet av arkitekt Harald Hille, byggmester var Lars Wiknes. Grunnstenen ble lagt ned i 1965. Kirken ble innviet av biskop Alex Johnson 30. juli 1966. I 1977 ble det laget en ny organisasjonsform for driften av kirken. Fjellkirken ble en egen stiftelse ledet av et styre, og Aurdal fjellkirke ble det offisielle navnet. Statutter for Stiftelsen ble vedtatt av Hamar Biskop 22.8.1977. 20-års jubileet i 1986 ble feiret i en nyoppusset kirke.

- teksten hentet fra www.norgeskirker.no

Kyrkeklokka

Kyrkjeklokka heng i ein stupul. Klokka er ca 50 cm i diameter. Er støypt av O. Olsen og Sønn. Datert 31. juli 1966: Ho har fylgjande innskrift: STILLHET OG TILLIT Esaias 30.15.

Her kan du sjå ein video frå ringing med klokka i fjellkyrkja.