Leirskogen kyrkje

Kirken er en langkirke fra 1924 i bygda Leirskogen i Sør-Aurdal kommune, Oppland fylke. Menigheten er en del av prestegjeldet i kommunen som er en del av Valdres prosti. Bygningen er av tre og har 90 sitteplasser.

Opprinnelig var kirken et kapell, men i 1995 vedtok menighetsrådet at kirken skulle være et ordinært kirkebygg.

Det eldste skolebygget i bygda, "skulehuset", ble brukt som materialer når kapellet ble bygd, og er i dag skipet på kirkebygget. Det er ikke kjent hvor gammel denne delen av bygget er, men det er kjent at det var omgangsskole i Haftonbygningen som nå står på Valdres Folkemuseum før Skulehuset ble reist. Teksten henta frå: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Sor-Aurdal/om-oss/kirkene-vare/leirskogen-kyrkje/

Båe klokkene i tårnet her støypt av O. Olsen og sønn, no Olsen Nauen klokkestøperi, i 1924. Båe har originalt oppheng - vinkelaksling av jern, frå då klokkene vart støypt.

Største klokka


Klokka har ein diameter på 87,5 cm, og ei høgde, inkl. krone, på 85 cm. Klokka vart gjeve av Syver Olsen og Ingeborg Ivarsdatter Øvergård

Minste klokka


Minste klokka har ein diameter på 71 cm, og høgde, inkl. krone, på 70 cm. Klokka vart gjeven av Engebret O. Mikkelsgård.