Strand kirke

Strand kirke eller Svenes kirke er den første kirken man kommer til når man kjører ut av Fagernes i retning Vestre Slidre, men fortsatt i Nord-Aurdal kommune. Strand var annekssogn under Aurdal etter reformasjonen og hadde tidligere en stavkirke fra middelalderen. Dagens kirke ble bygget i 1735, men den skal ha blitt flyttet til sitt nåværende sted i 1860, og det sies at den fikk sin nåværende form ved samme anledning. (På det gamle kirkestedet er det en minnestein.) Opprinnelig hadde den tårn over inngangen. Ansvarlig for utformingen etter flyttingen skal ha vært John Stenersen. Vi snakker om en tømret korskirke som i dag har rundt 230 sitteplasser.

Det later til at noe av inventaret er overtatt fra stavkirken. Kirken fikk imidlertid nytt alterbord i 1851, mens altertavlen (med korsfestelsesmotiv) ble laget av Olav K. Rudi i 1944. Prekestolen i renessansestil er fra 1702. Døpefonten ble laget av Thomas Blix rundt år 1700. Døpefatet er fra 1725, og det finnes alterkalker fra 1700-tallet. Kirkens ene klokke ble støpt i 1894. Orgelet har 12 stemmer og ble laget ved Norsk orgel- og harmoniumfabrikk på 1960-tallet.

Kirken er omgitt av kirkegård. På denne er det et bårehus eller gravkapell, et redskapshus/servicebygg og en liten redskapsbod. Etter etterlatenskaper å dømme beiter det dyr her. Ved inngangen til kirkegården i nord er det en portal med overbygg, slik det er vanlig i Valdres. Kirken har underlig nok ikke eget oppslag i «Norges kirker».

Klokka i tårnet

I kyrkjetårnet heng det i dag éi klokke. Den er støypt av Otto von Hemlingen i 1894. Klokka har fylgjande innskrift: 

"STRANDS KIRKE I SVENNÆS 1894. ÆRE VÆRE GUD I DET HØIE." 

Klokka har originalt oppheng.

I Grågås - Stavanger stifts- og domkapittels jordebok frå kring 1620 står det nemnt éi klokke. Innhaldslista frå 1675 opplyser også berre om éi klokke.

Øen, Ole, f. i Øen 11-9-1885, ansatt 1936 i Svenes kyrkje. 1 klokke, som an ringer alene. Han er graver. Lønn som kirketjener 800 kr. året. Klokkeskriften: "Strands kirke i Svennæs 1894. Ære være Gud i det høie." Frå boka: Anna Lindhjem. Kirketjenere og kirkeklokker 1955. Bind I