Volbu kyrkje

Tårnklokke. Støypt av O. Olsen og sønn i Tønsberg i 1928.

«Gave fra O. Hedalen til Volbu menighet 1928» «Klokkene kimer og kalder/ kalder paa gammel og paa ung/ mest dog paa sjælen træt og tung/ syk for den evige hvile.»

Tårnklokke. Støypt av O. Olsen og sønn i Tønsberg i 1928.

«Gave fra O. Hedalen til Volbu menighet 1928. Kalder jeg til kirkemøde, ringer jeg til ro de døde. Alltid er jeg Herrens tolk naar han samle vil sit folk.»