Kyrkjeklokkene

I Valdres har me i dag 74 kyrkjeklokker med smått og stort. 23 av dei er middelalderklokker. Me kjenner berre namnet på to av dei som støyete mellomaldarklokkene her. Den eine støypte den største klokka i stupulen i Hedalen. På klokka står det: NICHOLAVS ANGELUS ME FECIT (Nicholaus (engelskmann) laga meg). Den andre me kjenner namnet på er han som støypte ei av klokkene i den gamle stavkykja i Aurdal. Klokka vart borte på tidleg 1700-talet, men ho var teikna opp, og runene tyda på midten av 1600-talet. Innskrifta tyder: GUDMANN/GUDMAR GERDI MIK (Gudmann/Gudmar gjorde meg). Elles i landet kan ein finne namn på klokker alt på slutten av 1100-talet, men vanlegast blir det ikkje før på 1200-talet. 

Kyrkjeklokkene me har i Valdres i dag, forutan om den eine tredjedelen som er frå mellomaldaren, har for det meste kome til på 1800 og 1900-talet.

Her fylgjer ei skjematisk oppstilling over kven som har støypt kyrkjeklokkene i Valdres, til kva for kyrkje, og årstal.

Johan Nicolaus Derch, Nederland

Fonderia Allanconi

 • Aurdal kyrkje 2017
 • Aurdal kyrkje 2017

Mathias K. Søberg

Stuckstede & Bro

Knud Andreas Sundt

Gerhard Schimmel

Knud Christian Schmidt

 • Aurdal 1834 - støypt av to gamle klokker. Omstøypt i 1927 av O. Olsen og Sønn
 • Ulnes 1834 - truleg støypt av gamal klokke

Otto von Hemlingen

Anders Olsen Holte

Henrik ter Horst

  Jahn Albert de Grave

  Mesna Bruk

  O. Olsen og Sønn

  Mellomaldar

  • Ulnes
  • Hedalen
  • Hedalen
  • Hedalen - Nicholavs Angelus Me Fecit
  • Reinli
  • Bruflat
  • Volbu
  • Volbu
  • Hegge
  • Hegge
  • Røn
  • Øyjar
  • Slidredomen
  • Slidredomen
  • Slidredomen
  • Slidredomen
  • Slidredomen
  • Lomen
  • Lomen
  • Høre
  • Høre
  • St. Tomaskyrkja
  • St. Tomaskyrkja